Regulamin Pokoi Gościnnych “Na Zaciszu”

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Pokoi Gościnnych „Na Zaciszu“ i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Pokoi Gościnnych „Na Zaciszu“
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Pokoi Gościnnych „Na Zaciszu“.
 4. Pokój gościnny wynajmowany jest na doby hotelowe, która trwa od 14.00 do 11.00
 5. Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłaszać do godziny 8.00 w dniu poprzedzającym koniec pobytu.
 6. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać na terenie pokoi gościnnych od godziny 22.00 do 10.00.
 7. Cisza nocna trwa od 22.00 do 7.00.
 8. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub pod adresem: rezerwacje@noclegzacisze.pl
 9. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata 80,00 PLN – tytułem zadatku za nocleg na konto podane na stronie internetowej w terminie 24 godzin od dokonania rezerwacji telefonicznej lub drogą mailową. W przypadku opcji wynajmu obu pokoi na wyłączność – warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 150,00 pln.
 10. Zadatek, o którym mowa w pkt. 9 nie podlega zwrotowi w przypadku niewykorzystania noclegu.
 11. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 12. Gość nie może przekazać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 13. Każdy Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty miejscowej w kwocie 1,60 PLN/osoba za każdy dzień pobytu przekazywanej przez Pokoje Gościnne „Na Zaciszu“ do Urzędu Miasta Krakowa.
 14. Faktury – na życzenie Gościa – wystawiamy w terminie 14 dni od zakończonego pobytu i wysyłamy na podany przez Gościa adres.
 15. Goście ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w pokojach gościnnych. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie jak i uszkodzenie elementów wyposażenia pokoju. W przypadku powstania szkody z winy Gościa lub odwiedzających go osób, Gość zobowiązuje się do pokrycia kosztów jej naprawy. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
 16. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych osób.
 17. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 18. W pokojach gościnnych obowiązuje zakaz przebywania jakichkolwiek zwierząt.
 19. W pokojach gościnnych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 20. Zakazuje się prowadzenia na terenie Pokoi Gościnnych „Na Zaciszu“ akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 21. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami) przez Pokoje Gościnne „Na Zaciszu“ dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 22. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju gościnnym pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa, będą na jego życzenie odesłane na wskazany adres na jego koszt.
 23. Na życzenie Gościa istnieje możliwość wynajęcia BUSA – cena do uzgodnienia pod nr tel.: 571 312 634

Komentowanie jest wyłączone